Giảm 30% phí điều trị, phí thủ thuật - Chỉ thu phí xét nghiệm 1 lần

Bệnh Lậu khainv

Bệnh lậu

Một số hình ảnh phòng khám